FeaturedNewsController

Phường Tương Mai tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và ninh cho đối tượng 4 năm 2020

Phường Tương Mai tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và ninh cho đối tượng 4 năm 2020 (06/12/2022)

Ngày 21/11/2020, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh (QPAN) phường Tương Mai tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4. Đồng chí Đào Thị Thu Hằng - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã phát biểu khai mạc lớp học

Phường Tương Mai tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và ninh cho đối tượng 4 năm 2020

Phường Tương Mai tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và ninh cho đối tượng 4 năm 2020 (06/12/2022)

Ngày 21/11/2020, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh (QPAN) phường Tương Mai tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4. Đồng chí Đào Thị Thu Hằng - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã phát biểu khai mạc lớp học

DetailController

NewsByCategory

THÔNG BÁO
 • Đại biểu HĐND phường Tương Mai tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND phường Tương Mai về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 15 HĐND...

 • Responsive Image
  Responsive Image

  NewsByCategory

  VĂN HÓA XÃ HỘI
 • Phường Tương Mai tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Căn cước công dân và Luật cư trú

  Dự hội nghị và làm báo cáo viên, có đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến - Chủ tịch Hội luật gia Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Anh Thư - Phó chủ tịch Hội Luật gia...

 • NewsByCategory

  KINH TẾ - CHÍNH TRỊ
 • Phường Tương Mai tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và ninh cho đối tượng 4 năm 2020

  Ngày 21/11/2020, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh (QPAN) phường Tương Mai tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4. Đồng chí Đào Thị Thu...

 • NewsByCategory

  AN NINH QUỐC PHÒNG
 • Phường Tương Mai tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho nam công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2023

  Thực hiện Kế hoạch số 5628/KH-NVQS ngày 10/10/2021 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Tương Mai về việc tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm...

 • NewsByCategory

  NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
 • Đại biểu HĐND phường Tương Mai tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND phường Tương Mai về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 15 HĐND...

 • NewsByCategory

  ĐẢNG ĐOÀN THỂ
 • Phường Tương Mai tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho nam công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2023

  Thực hiện Kế hoạch số 5628/KH-NVQS ngày 10/10/2021 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Tương Mai về việc tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm...

 • NewsByCategory

  TIN TỨC KHÁC
 • Đại biểu HĐND phường Tương Mai tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND phường Tương Mai về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 15 HĐND...

 • ViewHomePageVideoImage

  thư viện ảnh & video